روز جهانی کاربردپذیری

روز جهانی کاربردپذیری یک رویداد تخصصی است که همزمان در سراسر جهان برگزار می‌شود. در این گردهمایی افرادی از صنایع مختلف، فعالین حوزه آموزش، سازمان‌های خصوصی و دولتی حضور پیدا می‌کنند تا اطمینان از ارایه خدمات و محصولاتی که زندگی را ساده‌تر و راحت‌تر می‌کند به عنوان هدفی مشترک دنبال ‌شود. این رویداد یک رویداد آموزشی است که تلاش دارد برای کاربران محصولات دنیایی بسازد که زندگی در آن بسیار راحت و لذتبخش باشد.

منشور روز جهانی کاربردپذیری

هفتمن همایش کاربردپذیری

تجربه کاربری پایدار

پنج‌شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵

در توییتر #wud2016

ما را دنبال کنید