همایش کاربردپذیری ۲۰۱۳


کاربردپذیری

تبریز


اطلاعات بیشتر


کاربردپذیری در وب و نرم‌افزار

اصفهان
بزودی

اطلاعات بیشتر


بهداشت و درمان

تهران
بزودی

اطلاعات بیشتر


تاریخ‌های مهم

ثبت نام: ۱ مهر تا ۱۰ آبان ۱۳۹۲
دریافت مقاله: از ۱ شهریور تا ‍۱ آبان ۱۳۹۲
تاریخ برگزاری: آبان ۱۳۹۲

تماس

برای تماس با دبیرخانه همایش کاربردپذیری و حمایت از همایش کاربردپذیری با آدرس زیر مکانبه نمائید

contact@usabilityday.ir

ارسال مقاله

مقالات خود را به آدرس زیر ارسال نمایید

دریافت فایل قالب مقاله

محور مقالات، اصفهان

مقایسه کاربردپذیری در وب و نرم افرارها
جایگاه کاربردپذیری در چرخه حیات توسعه وب و نرم افرار
تفاوت تصدیق کیفیت نرم افزار و کاربردپذیری آن
نقش کاربر در بهبود کیفیت توسعه سیستم ها برای وب و نرم افزار

محور مقالات، تهران

تعامل انسان و رایانه در حوزه بهداشت و درمان
ارزیابی و بهبود کاربردپذیری وبگاه های مرتبط به بهداشت و درمان
کاربردپذیری محتوی آموزشی تعاملی برای آموزش پزشکی
کاربردپذیری ابزارهای و نرم افزارهای خاص برای تعامل معلولین با رایانه
کاربردپذیری ابزار های مسیریابی، راهنماها و علایم راهنمایی در بیمارستان ها

itc

زندگی را آسان کنید